• The Party 14
    Competition Platform
  • Powered By
    LANERGY

# ASUS ROG Hearthstone

Wanneer? Fri 14 Apr 22:00
Toernooiformaat? 1v1
Waar?
  De inschrijvingen zijn momenteel gesloten!

Op alle competities zijn onze Algemene Regels van toepassing.

Voor aanvang van de competitie dienen alle spelers zich te registreren bij het competitie team met hun discord naam, stoelnummer, battletag en welke 4 verschillende classes ze gaan gebruiken. Na het sluiten van de inschrijvingen zal deze informatie voor de deelnemers beschikbaar gemaakt worden. Zorg dat het volgende op je profiel staat; seatnr, battle tag, 4 classes en je decklists hebt geupload. Mocht de decklist niet gesubmit zijn en er is een probleem omtrent decks, zal de admin de tegenpartij in het gelijk stellen.


1.1 Disconnects

Als een speler disconnected, wacht tot het spel over is omdat hij kan reconnecten. Maak als speler die niet gedisconnected is altijd een screenshot met de tijd, zodat problemen door admins snel opgelost kunnen worden.

Als een speler na een disconnect niet kan reconnecten, forfeit deze speler een game ongeacht de omstandigheden. Als beide spelers disconnecten moet er meteen opnieuw gespeeld worden.

Voor een mass disconnect kan de admin een uitzondering maken.

2 Discord

De communicatie tussen admins en spelers zal verlopen via Discord. Het is daarom van groot belang dat spelers gedurende hun deelname aan de competitie in het #hearthstone kanaal van het evenement zijn.

3 Format

Formaat: 4 Hero 1 Ban Conquest

De competitie zal gespeeld worden volgens het "4 Hero 1 Ban Conquest" format.

3.1 4 Hero 1 Ban Conquest regels

* Alle matches zijn Best-of-5.
* De eerste speler die 3 games wint, wint de match.
* Iedere speler heeft vier classes/decks. Bij het spelen banned je tegenstander een van deze classes.
* Als een speler een game wint, dan mag het deck waarmee gewonnen is niet meer gebruikt worden in de match.
* De verliezer van een game mag van deck wisselen of hetzelfde deck gebruiken.

4 Terminologie

Onder een game verstaan we 1 potje Hearthstone.
Onder een match verstaan we een set van games tegen een bepaalde tegenstander.

5 Overig

Het is niet toegestaan je decks aan te passen tussen games.
Het is niet toegestaan de match te verlaten anders dan door een technisch probleem.
Het is niet toegestaan om spelbrekende bugs te misbruiken.
Na gelijkspel moet meteen opnieuw gespeeld worden zonder te switchen van decks.
Bij gelijkspel in de mogelijke poule fase kijken we naar win/loss ratio.

----------------------------------------------------

Our General Rules apply to all of our competitions.

1 IMPORTANT

Before the start of the competition all participants have to register at the competition desk with their seat number, battletag and the four classes they want to use. After the signups are closed this information will be made public. Make sure your profile contains the following information: discord name, seatnr, battletag, the 4 classes you wanna play and upload your decklists as well. If there is a dispute and no decklist was submitted the admin is forced to agree with your opponent.


1.1 Disconnects

If a player disconnects wait until the game is over, since they can reconnect. The connected player has to make a screenshot including the time for the admins in case of any disputes.

If a player disconnects during the game and can't reconnect, the disconnecting player forfeits that game regardless of cause. If both players disconnect the game must be replayed immediately without a break between games.

For mass disconnects the admin can make an exception.

2 Discord

Most of the communication between admins and players will go through Discord. It is very important that the contestants are to be connected to the #hearthstone channel at the event's Discord.

3 Format

Format: 4 Hero 1 Ban Conquest

The competition will be played in "4 Hero 1 Ban Conquest" format.

3.1 Hero 1 Ban Conquest rules
* All matches are BO5.
* First player to win three games wins.
* Every player chooses 4 classes/decks. During play your opponent bans one of these.
* If you win a game with a deck, you cannot play that deck anymore.
* The loser of a game can use the same deck, or switch to another deck.

4 Terminology

A game is a single game of hearthstone.
A match is a set of games against one opponent.

5 Other

It is not allowed to modify your decks during a match.
It is not allowed to leave the match for anything but a technical issue.
It is not allowed to exploit game breaking bugs (f.e. Shadow Visions bugs).
After a draw the game has to be replayed immediately without a break.
If there is a draw in scores during pools (if those are played) the win/loss ratio decides.

Ingeschreven deelnemers: 58

Confirmed: 51/58 (88%)
Speler Inschrijfnummer Bevestigd
[JIP]Blazed87 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Alex#232752 0 Aanwezigheid bevestigd
antwerp#21391 0 Aanwezigheid bevestigd
Arniebot 0 Aanwezigheid bevestigd
Atmos#2375 0 Aanwezigheid bevestigd
BabyBear#21485 0 Aanwezigheid bevestigd
benene#2947 0 Aanwezigheid bevestigd
Ccpam#2124 0 Aanwezigheid bevestigd
Crumble#2920 0 Aanwezigheid bevestigd
DaanStylez#2353 0 Aanwezigheid bevestigd
deffal1997#2941 0 Aanwezigheid bevestigd
Derpie#2495 0 Aanwezigheid bevestigd
djeffa 0 Aanwezigheid bevestigd
FrostJoker 0 Aanwezigheid bevestigd
GhettoJetto#2691 0 Aanwezigheid bevestigd
Gramozz 0 Aanwezigheid bevestigd
Hooked 0 Aanwezigheid bevestigd
Icerain#2886 0 Aanwezigheid bevestigd
Ilu#2396 0 Aanwezigheid bevestigd
IronDwarf#2996 0 Aanwezigheid bevestigd
Jooltz#2800 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Kandykush 0 Aanwezigheid bevestigd
Kim#21674 0 Aanwezigheid bevestigd
Leukste#2842 0 Aanwezigheid bevestigd
LittleGirl#2847 0 Aanwezigheid bevestigd
Liveon#2156 0 Aanwezigheid bevestigd
Matimmio#2912 0 Aanwezigheid bevestigd
mCon ArchEnemy 0 Aanwezigheid bevestigd
mCon B33N 0 Aanwezigheid bevestigd
mCon maDe 0 Aanwezigheid bevestigd
mCon Narra 0 Aanwezigheid bevestigd
mCon Praedyn 0 Aanwezigheid bevestigd
MessyOD#2261 0 Aanwezigheid bevestigd
Microdevil#2557 0 Aanwezigheid bevestigd
Mito#22492 0 Aanwezigheid bevestigd
Neglexis#2300 0 Aanwezigheid bevestigd
Nozem 0 Aanwezigheid bevestigd
PhoenixFire7#2578 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Psycho#2527 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Qai#2689 0 Aanwezigheid niet bevestigd
R4GE Douwsky 0 Aanwezigheid bevestigd
Ratje2000#2409 0 Aanwezigheid bevestigd
RichyYE#2569 0 Aanwezigheid bevestigd
Rjm#2734 0 Aanwezigheid bevestigd
seerse 0 Aanwezigheid bevestigd
shadowz#2768 0 Aanwezigheid bevestigd
Shik#2287 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Tearz#21406 0 Aanwezigheid bevestigd
TheDarkSite#2935 0 Aanwezigheid bevestigd
Thoraya#21307 0 Aanwezigheid bevestigd
Ti5o#2182 0 Aanwezigheid bevestigd
timbolina#2912 0 Aanwezigheid bevestigd
TricepsSurae 0 Aanwezigheid bevestigd
Vis#2587 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Vorpal#1395 0 Aanwezigheid bevestigd
Waffles#2124 0 Aanwezigheid bevestigd
Wooz#2617 0 Aanwezigheid bevestigd
Yrokla#2821 0 Aanwezigheid bevestigd

Brackets

Popout Bracket
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Round 1 Upper Bracket
M1 Kandykush 2 vs. 3 antwerp#21391 -
M2 R4GE Douwsky 2 vs. 3 Gramozz -
M3 IronDwarf#2996 3 vs. 0 -
M4 RichyYE#2569 2 vs. 3 Liveon#2156 -
M5 BabyBear#21485 0 vs. -1 -
M6 timbolina#2912 2 vs. 3 Ratje2000#2409 -
M7 TricepsSurae 0 vs. -1 -
M8 Microdevil#2557 0 vs. 3 Thoraya#21307 -
M9 DaanStylez#2353 0 vs. -1 -
M10 mCon Praedyn 2 vs. 3 Arniebot -
M11 Hooked 0 vs. -1 -
M12 Icerain#2886 0 vs. 3 benene#2947 -
M13 Kim#21674 0 vs. -1 -
M14 Vorpal#1395 2 vs. 3 mCon ArchEnemy -
M15 FrostJoker 0 vs. -1 -
M16 Yrokla#2821 0 vs. 3 Ti5o#2182 -
M17 Tearz#21406 0 vs. -1 -
M18 Ccpam#2124 3 vs. 0 deffal1997#2941 -
M19 Neglexis#2300 0 vs. -1 -
M20 seerse 0 vs. 3 LittleGirl#2847 -
M21 shadowz#2768 0 vs. -1 -
M22 Nozem 1 vs. 3 Crumble#2920 -
M23 Alex#232752 0 vs. -1 -
M24 Waffles#2124 0 vs. 3 mCon maDe -
M25 Atmos#2375 2 vs. 3 mCon B33N -
M26 Matimmio#2912 3 vs. 0 djeffa -
M27 Mito#22492 0 vs. -1 -
M28 Derpie#2495 0 vs. 3 mCon Narra -
M29 Wooz#2617 0 vs. -1 -
M30 Leukste#2842 0 vs. 3 TheDarkSite#2935 -
M31 GhettoJetto#2691 1 vs. 3 Ilu#2396 -
M32 Rjm#2734 1 vs. 2 MessyOD#2261 -
Round 2 Upper Bracket
M33 antwerp#21391 3 vs. 2 Gramozz -
M34 IronDwarf#2996 2 vs. 3 Liveon#2156 -
M35 BabyBear#21485 3 vs. 2 Ratje2000#2409 -
M36 TricepsSurae 3 vs. 2 Thoraya#21307 -
M37 DaanStylez#2353 3 vs. 1 Arniebot -
M38 Hooked 1 vs. 3 benene#2947 -
M39 Kim#21674 0 vs. 3 mCon ArchEnemy -
M40 FrostJoker 0 vs. 3 Ti5o#2182 -
M41 Tearz#21406 0 vs. 3 Ccpam#2124 -
M42 Neglexis#2300 3 vs. 1 LittleGirl#2847 -
M43 shadowz#2768 1 vs. 3 Crumble#2920 -
M44 Alex#232752 0 vs. 3 mCon maDe -
M45 mCon B33N 1 vs. 3 Matimmio#2912 -
M46 Mito#22492 2 vs. 3 mCon Narra -
M47 Wooz#2617 1 vs. 3 TheDarkSite#2935 -
M48 Ilu#2396 1 vs. 3 MessyOD#2261 -
Round 3 Upper Bracket
M49 antwerp#21391 3 vs. 2 Liveon#2156 -
M50 BabyBear#21485 3 vs. 1 TricepsSurae -
M51 DaanStylez#2353 1 vs. 3 benene#2947 -
M52 mCon ArchEnemy 2 vs. 3 Ti5o#2182 -
M53 Ccpam#2124 3 vs. 2 Neglexis#2300 -
M54 Crumble#2920 0 vs. 3 mCon maDe -
M55 Matimmio#2912 1 vs. 3 mCon Narra -
M56 TheDarkSite#2935 0 vs. 3 MessyOD#2261 -
Round 4 Upper Bracket
M57 antwerp#21391 3 vs. 1 BabyBear#21485 -
M58 benene#2947 2 vs. 3 Ti5o#2182 -
M59 Ccpam#2124 2 vs. 3 mCon maDe -
M60 mCon Narra 3 vs. 2 MessyOD#2261 -
Round 5 Upper Bracket
M61 antwerp#21391 3 vs. 1 Ti5o#2182 -
M62 mCon maDe 3 vs. 1 mCon Narra -
Upper Bracket Final
M63 antwerp#21391 3 vs. 2 mCon maDe -

Round 1 Lower Bracket
M65 Kandykush 3 vs. 0 R4GE Douwsky -
M66 0 vs. 3 RichyYE#2569 -
M67 0 vs. 3 timbolina#2912 -
M68 0 vs. 3 Microdevil#2557 -
M69 0 vs. 3 mCon Praedyn -
M70 0 vs. 3 Icerain#2886 -
M71 0 vs. 3 Vorpal#1395 -
M72 0 vs. 3 Yrokla#2821 -
M73 0 vs. 3 deffal1997#2941 -
M74 0 vs. 3 seerse -
M75 0 vs. 3 Nozem -
M76 0 vs. 3 Waffles#2124 -
M77 Atmos#2375 2 vs. 3 djeffa -
M78 0 vs. 3 Derpie#2495 -
M79 0 vs. 3 Leukste#2842 -
M80 GhettoJetto#2691 0 vs. 3 Rjm#2734 -
Round 2 Lower Bracket
M81 Ilu#2396 3 vs. 1 Kandykush -
M82 Wooz#2617 2 vs. 3 RichyYE#2569 -
M83 Mito#22492 3 vs. 0 timbolina#2912 -
M84 mCon B33N 3 vs. 0 Microdevil#2557 -
M85 Alex#232752 2 vs. 3 mCon Praedyn -
M86 shadowz#2768 3 vs. 0 Icerain#2886 -
M87 LittleGirl#2847 2 vs. 3 Vorpal#1395 -
M88 Tearz#21406 0 vs. 3 Yrokla#2821 -
M89 FrostJoker 0 vs. 3 deffal1997#2941 -
M90 Kim#21674 3 vs. 0 seerse -
M91 Hooked 0 vs. 3 Nozem -
M92 Arniebot 3 vs. 0 Waffles#2124 -
M93 djeffa 0 vs. 3 Thoraya#21307 -
M94 Ratje2000#2409 3 vs. 0 Derpie#2495 -
M95 IronDwarf#2996 3 vs. 1 Leukste#2842 -
M96 Gramozz 3 vs. 0 Rjm#2734 -
Round 3 Lower Bracket
M97 RichyYE#2569 0 vs. 3 Ilu#2396 -
M98 Mito#22492 3 vs. 0 mCon B33N -
M99 shadowz#2768 3 vs. 2 mCon Praedyn -
M100 Yrokla#2821 1 vs. 3 Vorpal#1395 -
M101 deffal1997#2941 0 vs. 3 Kim#21674 -
M102 Arniebot 3 vs. 1 Nozem -
M103 Thoraya#21307 3 vs. 0 Ratje2000#2409 -
M104 IronDwarf#2996 3 vs. 2 Gramozz -
Round 4 Lower Bracket
M105 Ilu#2396 3 vs. 0 Liveon#2156 -
M106 TricepsSurae 0 vs. 3 Mito#22492 -
M107 shadowz#2768 3 vs. 2 DaanStylez#2353 -
M108 mCon ArchEnemy 3 vs. 0 Vorpal#1395 -
M109 Neglexis#2300 3 vs. 2 Kim#21674 -
M110 Crumble#2920 2 vs. 3 Arniebot -
M111 Matimmio#2912 0 vs. 3 Thoraya#21307 -
M112 TheDarkSite#2935 1 vs. 3 IronDwarf#2996 -
Round 5 Lower Bracket
M113 Ilu#2396 1 vs. 3 Mito#22492 -
M114 shadowz#2768 1 vs. 3 mCon ArchEnemy -
M115 Neglexis#2300 2 vs. 3 Arniebot -
M116 IronDwarf#2996 1 vs. 3 Thoraya#21307 -
Round 6 Lower Bracket
M117 Mito#22492 3 vs. 0 MessyOD#2261 -
M118 Ccpam#2124 2 vs. 3 mCon ArchEnemy -
M119 Arniebot 0 vs. 3 benene#2947 -
M120 BabyBear#21485 0 vs. 3 Thoraya#21307 -
Round 7 Lower Bracket
M121 Mito#22492 0 vs. 3 mCon ArchEnemy -
M122 Thoraya#21307 0 vs. 3 benene#2947 -
Round 8 Lower Bracket
M123 mCon ArchEnemy 3 vs. 0 Ti5o#2182 -
M124 mCon Narra 3 vs. 0 benene#2947 -
Round 9 Lower Bracket
M125 mCon ArchEnemy 2 vs. 3 mCon Narra -
Lower Bracket Final
M126 mCon maDe 3 vs. 0 mCon Narra -

FINAL
M127 antwerp#21391 3 vs. 2 mCon maDe -

Reacties (0)

    Je moet inloggen om te kunnen reageren..