• The Party 14
    Competition Platform
  • Powered By
    LANERGY

Competitie Informatie

Speciaal voor de voetballiefhebbers is er een competitie aanwezig op The-Party, namelijk: FIFA 16! De populairste sport van de wereld, maar dan in een game. Kies jouw favoriete speler, creëer jouw eigen team en laat zien wat voor tactieken jij in huis hebt om de tegenstander het bos in te sturen.

Competitie Informatie

Speciaal voor de voetballiefhebbers is er een competitie aanwezig op The-Party, namelijk: FIFA 16! De populairste sport van de wereld, maar dan in een game. Kies jouw favoriete speler, creëer jouw eigen team en laat zien wat voor tactieken jij in huis hebt om de tegenstander het bos in te sturen.

Rules

Op alle competities zijn onze Algemene Regels van toepassing.

IRC-Info
Het merendeel van de communicatie tussen admins en spelers zal verlopen via IRC. Het is daarom van groots belang dat spelers gedurende hun deelname aan de competitie verbonden zijn met #FIFA op de IRC server van het evenement.
We hebben hier een korte guide toegevoegd om je op weg te helpen met IRC!

Format
1v1, Best of 3.

Gear

The-Party competities vergoeden geen gear voor de spelers om mee te doen tenzij anders is besproken. Spelers zijn verantwoordelijk voor eigen controller en software. In het geval van software of hardware error, moeten de spelers zelf een oplossing zien te vinden.

Poules

De competitie wordt gespeeld in Best of 3 formaat. Wanneer het gelijk spel is, wordt er een rematch gespeeld met de spelmodus 'golden goal' (de eerste die scoort, wint).

Spel instellingen

Spel type: Online Teamplay #1 of uitnodigen via Origin met Squad Online.
Team level: alle
Half Length: 6 minuten
Controls: alle
Game Speed: NORMAL
Squads: ONLINE
Defending: TACTICAL

Aangepaste formatie

Alle spelers zijn verplicht de vooraf gemaakte formaties van EA te gebruiken. Zelf gemaakte formaties gebruiken is verboden en resulteert dit in een officiële waarschuwing. Als spelers doorgaan met het gebruik maken van zelf gemaakte formaties, resulteert dit in een diskwalificatie.

Aangepaste corners

Gebruik maken van aangepaste corners is strikt verboden! Alle spelers moeten gebruik maken van de basis corners van EA. Het niet volgen van deze regel zal volgen tot een bestraffing met een officiële waarschuwing.

Start match

Het is nodig om in te loggen op de online server om een wedstrijd te starten. Achteraf klik je op 'Versus' en vervolgens op 'Tournament'. Creëer een arena met de gespecificeerde instellingen en nodig jouw tegenstander uit in de lobby. Als beide spelers klaar zijn mag de wedstrijd van start gaan.

Eind score

Alleen de score die bereikt is na 90 minuten (+stopzetting tijd) is officieel. Indien gelijkspel zal de 'golden goal' gebruikt worden om te bepalen wie de winnaar van de wedstrijd is. Alleen de goals die weergegeven worden op de scoreboord tellen als goals.

Connectie fout

Disconnect: elke verbreking van de verbinding tussen twee spelers veroorzaakt door systeem/netwerk/pc of stroomproblemen.
Opzettelijke disconnect: elke verbreking van de verbinding tussen twee spelers veroorzaakt door één van beide spelers. De admin kan bepalen verlies toe te kennen aan de veroorzakende speler.

The exacte score op het moment dat de verbinding verbroken wordt geld als basis score. De admin besluit hoeveel minuten er worden gespeeld na het herstarten van de match.
Voor elke speler die met een rode kaart van het veld is gestuurd krijgt de tegenstander een goal wanneer de match geherstart wordt.
Als er connectieproblemen blijven kan de admin besluiten de match te spelen op een enkele PC.

Team modificeren bug

Wijzigen van je team om betere capaciteiten te hebben voor je spelers (je speler naar 99 brengen) zal resulteren tot een directe diskwalificatie van de competitie.

----------------------------------------------------

Our General Rules apply to all of our competitions.

IRC-Info
Most of the communication between admins and players will go through IRC. It is very important that the contestants have to be connected to #FIFA at the IRC server of this event.
We have added a short guide to help you get started with IRC!


Format
1v1, Best of 3.

Gear

The-Party competitions will not provide any gear for players to compete on unless otherwise specified. Players are responsible for their own controller and software. In case of software or hardware failure, the players need to find a solution for it themselves.

Poules

The tournament will be played with a Best of 3 poules phase. When a match turns into draw, a rematch with golden goal will be played (first one to score wins the match).

Brackets

The tournament will be played with a Best of 3 double elimination bracket. The final with be played in a Best of Five with the upper bracket winner having a 1 map advantage going into the finals.

Room settings

Game Type: Online TeamPlay #1 or invite via Origin with Squad Online
Team Level: Any
Half Length: 6 mins
Controls: any
Game Speed: NORMAL
Squads: ONLINE
Defending: TACTICAL

Custom Formations

All players are obligated to use the predetermined formations from EA. Using a self-created formation is strictly forbidden and will result in an official warning. If a player continues to use custom formations, this will result in a disqualification.

Custom Corners

Using custom corners is strictly forbidden! All players have to use the base corners from EA. Not following this rule will be punished with an official warning. If a player continues to use custom corners, this will result in a disqualification.

Match start

In order to start a match, it is necessary to login to the online server. Afterwards, click on 'Versus' and then click on ?Tournament?. Create an arena with the specified settings and invite your opponent to the lobby. If both players are ready, the match ban be started.

Final score

Only the score which was reached after 90 minutes (+stoppage time) is official. In case of a draw, golden goal will be used to determine the winner of the match. Only goals that are displayed on the scoreboard count as goals.

Connection Failure

Disconnection: any connection loss between two opponents due to system/network/PC/power issues.
Intentional disconnection: any connection loss between two opponents due to actions of either players. The admin may decide to assign a loss to the causing player.

The exact score on the disconnection moment will count as base score. The admin will decide how much more minutes to play after restarting the match.
Any players sent off the field (red card) shall count as a goal each for the opponent when the match resumes.
If connection issues persist or if Origin is offline the admin can decide to play the game on 1 PC.

Team modifying bug

Modifying your team in order to have better capacities for your players (which means grow your player to 99) will result in an immediate disqualification from the tournament.

Ingeschreven deelnemers: 18

Speler Inschrijfnummer Bevestigd 12/18 (67%)
abou-san 0 Aanwezigheid bevestigd
AE-SonOfTorture 0 Aanwezigheid niet bevestigd
AT-Psychoboy 0 Aanwezigheid bevestigd
AT-Pwmage 0 Aanwezigheid bevestigd
AT-SiKe 0 Aanwezigheid bevestigd
Chimato 0 Aanwezigheid bevestigd
Epimetheus 0 Aanwezigheid bevestigd
Foton 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Gizmo 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Jimmmz 0 Aanwezigheid bevestigd
lanckriticalz 0 Aanwezigheid bevestigd
Rage 0 Aanwezigheid bevestigd
Sethcb 0 Aanwezigheid bevestigd
sidneyajax 0 Aanwezigheid bevestigd
SqC.Fumping 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Stealo13 0 Aanwezigheid niet bevestigd
Stevenmontes033 0 Aanwezigheid niet bevestigd
The Pens 0 Aanwezigheid bevestigd

Group StageBrackets

Popout Bracket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loser of 2
0
Loser of 4
0
Loser of 6
0
Loser of 8
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Round 1 Upper Bracket
M1 Epimetheus 1 vs. 0 » MATCH INFO
M2 sidneyajax 0 vs. 2 AT-Psychoboy » MATCH INFO
M3 Jimmmz 1 vs. 0 » MATCH INFO
M4 abou-san 0 vs. 1 AT-Pwmage » MATCH INFO
M5 Rage 1 vs. 0 » MATCH INFO
M6 The Pens 2 vs. 0 lanckriticalz » MATCH INFO
M7 Chimato 1 vs. 0 » MATCH INFO
M8 Sethcb 0 vs. 2 AT-SiKe » MATCH INFO
Round 2 Upper Bracket
M9 Epimetheus 0 vs. 2 AT-Psychoboy » MATCH INFO
M10 Jimmmz 0 vs. 2 AT-Pwmage » MATCH INFO
M11 Rage 1 vs. 0 The Pens » MATCH INFO
M12 Chimato 0 vs. 2 AT-SiKe » MATCH INFO
Round 3 Upper Bracket
M13 AT-Psychoboy 2 vs. 1 AT-Pwmage » MATCH INFO
M14 Rage 2 vs. 1 AT-SiKe » MATCH INFO
Upper Bracket Final
M15 AT-Psychoboy 2 vs. 0 Rage » MATCH INFO

Round 1 Lower Bracket
M17 sidneyajax 1 vs. 0 » MATCH INFO
M18 abou-san 1 vs. 0 » MATCH INFO
M19 lanckriticalz 1 vs. 0 » MATCH INFO
M20 Sethcb 1 vs. 0 » MATCH INFO
Round 2 Lower Bracket
M21 Chimato 0 vs. 2 sidneyajax » MATCH INFO
M22 The Pens 1 vs. 2 abou-san » MATCH INFO
M23 Jimmmz 2 vs. 1 lanckriticalz » MATCH INFO
M24 Epimetheus 0 vs. 1 Sethcb » MATCH INFO
Round 3 Lower Bracket
M25 sidneyajax 0 vs. 2 abou-san » MATCH INFO
M26 Jimmmz 1 vs. 2 Sethcb » MATCH INFO
Round 4 Lower Bracket
M27 AT-Pwmage 2 vs. 1 abou-san » MATCH INFO
M28 AT-SiKe 2 vs. 0 Sethcb » MATCH INFO
Round 5 Lower Bracket
M29 AT-Pwmage 2 vs. 0 AT-SiKe » MATCH INFO
Lower Bracket Final
M30 Rage 0 vs. 2 AT-Pwmage » MATCH INFO

FINAL
M31 AT-Psychoboy 3 vs. 1 AT-Pwmage » MATCH INFO

Reacties (5)

  • abou-san
  • Rage
  • abou-san
  • abou-san
  • abou-san
Je moet om te kunnen reageren.